DE | ES | FI | FR | NL

 

  Join our LinkedIn Group  Send us an email      Log in to the extranet

Newsflash

* indicates required  OpenNESS - Ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma

Käsitteistä käytäntöön

Tietämyksemme ekosysteemien toiminnasta ja ekosysteemipalveluista sekä niiden yhteydestä ihmisten hyvinvointiin on lisääntynyt. Tästä huolimatta ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma ovat käsitteitä, joita on vaikea soveltaa arkikielessä, käytännön päätöksenteossa tai suunnittelussa.

OpenNESS on eurooppalainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on ekosysteemipalvelu ja luontopääoma -käsitteiden liittäminen maankäytön ja luonnonvarojen käytön suunnitteluun. Hanke tarjoaa testattuja, käytännöllisiä ja räätälöityjä menetelmiä, joiden avulla ekosysteemipalvelut voidaan huomioida eri sektoreilla. Kansainvälisessä hankkeessa tutkitaan, miten käsitteet kytkeytyvät EU-politiikkaan ja tukevat sitä. Lisäksi hahmotetaan, mitkä tekijät mahdollistavat tai estävät ekosysteemipalveluiden ylläpitämisen ja turvaamisen tulevaisuudessa.

Hankkeen tapaustutkimuksissa testataan käsitteiden, teorioiden ja menetelmien soveltuvuutta käytännön suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin. Hankkeen tutkijat työskentelevät kiinteässä yhteistyössä päätöstentekijöiden ja sidosryhmien kanssa. Avoin ja monipuolinen verkkosovellus tuo hankkeen lopputulokset laaja-alaisesti suunnittelijoiden, viranomaisten, ja muiden käyttäjien ulottuville.

OpenNESS- konsortio koostuu 35 tutkimusosapuolesta, joista 25 on tutkimuslaitoksia ja 10 PK-yrityksiä. Mukana on 14 maata Euroopasta sekä sen ulkopuolelta.