DE | ES | FI | FR | NL

 

  Join our LinkedIn Group  Send us an email      Log in to the extranet

Newsflash

* indicates required  Operationaliseren van natuurlijk kapitaal en ecosysteem-
  diensten

Van concepten naar praktijktoepassingen

Ondanks het toegenomen inzicht in het verband tussen de toestand van ecosystemen, het leveren van ecosysteemdiensten en menselijk welzijn, zijn de concepten ecosysteemdiensten (ESD) en natuurlijk kapitaal nog steeds moeilijk toe te passen in de verschillende beleidsvelden.

OpenNESS is een Europees onderzoeksproject dat beide concepten vertaalt in operationele kaders. Deze zullen beproefde, praktische en op maat gemaakte oplossingen bieden voor integratie in beheer- en besluitvorming voor land, water en stad. Het project onderzoekt hoe de concepten zich verhouden tot sectorale en intersectorale beleidsinitiatieven van de EU en hoe ze deze kunnen onderbouwen. Ook onderwerpt het de mogelijkheden en beperkingen van de concepten aan kritisch onderzoek.

De kern van OpenNESS bestaat uit cases op meerdere schaalniveaus, waar de ideeën en theorieën worden getoetst op basis van waarnemingen en analyses. Hiervoor wordt samengewerkt met publieke en private beleidsmakers en belanghebbenden om een beter inzicht te verkrijgen in de kansen en knelpunten binnen de verschillende cases.

Het project zal onder meer een interactieve online applicatie opleveren die gebruikt kan worden in praktijksituaties. Deze zal praktische hulpmiddelen, werkwijzen en voorbeelden bieden die klaar zijn voor gebruik en aangepast aan een veelheid aan besluitvormingsprocessen.

OpenNESS omvat 35 partners, waaronder 10 kleine tot middelgrote bedrijven, uit 14 Europese en vier niet-Europese landen.

Voor meer informatie kunt u aan de linkerkant de Nederlandse flyer downloaden.